Kompleksowa inżynieria Od projektu do uruchomienia
„Holodinterneshnl Plus” to nowoczesna organizacja inżynierska. Podstawowe zasady pracy - rozwój obiektów pod klucz - obejmują: projektowanie, budowę i modernizację zakładów uboju i przetwórstwa drobiu, świń, bydła i małego bydła, warsztatów do głębokiego przetwarzania mięsa, przechowywania warzyw i owoców, mleczarni, oczyszczalni ścieków, usuwanie odpadów produkcyjnych ...

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Наши достижения

Преимущества компании

Наши объекты

Список основных объектов ›

Отзывы

Наши партнёры